Zapisz się

Trzecia edycja Szkoły Sług Ducha rozpoczyna się 28 września i kończy 22 grudnia 2017 roku.

Aby dołączyć do Szkoły musisz mieć ukończone 18 lat oraz posiadać rekomendację swojego zgłoszenia od duszpasterza/ lidera wspólnoty.

Koszt uczestnictwa w szkole wynosi 2000 zł, w tym 200 zł zaliczki. Opłata pokrywa wszystkie koszty nauki, komplet materiałów dydaktycznych oraz koszty weekendowego wyjazdu rekolekcyjnego. Opłatę można uiścić jednorazowo lub w dwóch ratach.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2017. W tym terminie należy przesłać komplet poniższych dokumentów:

1. Formularz zgłoszeniowy pobierz
Uzupełnij dane osobowe i odpowiedz szczerze na pytania. Wszystkie przesłane dane są poufne.

2. Rekomendacja lidera pobierz
Pobierz formularz rekomendacji i poproś swojego duszpasterza lub lidera wspólnoty o jego wypełnienie. Polecenie duszpasterza lub lidera jest dla nas bardzo ważne i traktujemy je jako jeden z warunków przyjęcia do szkoły.

3. Podpisany regulamin Szkoły pobierz.
Pobierz i podpisz regulamin Szkoły. Zapoznaj się z nim dokładnie, w razie pytań skontaktuj się z nami.

4. Potwierdzenie wpłaty zaliczki
Zaliczkę w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto Fundacji Szkoła Sług Ducha:
mBank, nr konta 54 1140 2004 0000 3902 7598 8685,
tytułem “Opłata za udział w szkole – imię i nazwisko”.

Komplet dokumentów (uzupełniony formularz zgłoszeniowy, rekomendację wypełnioną przez lidera, podpisany regulamin Szkoły oraz potwierdzenie wpłaty zaliczki) należy włożyć do jednej koperty i przesłać na adres:

Fundacja Szkoła Sług Ducha
ul. Zygmuntowska 29/15
31-314 Kraków
z dopiskiem: Rekrutacja – Szkoła Biblijna

W ciągu tygodnia od otrzymania kompletu dokumentów przekażemy Ci decyzję dotyczącą przyjęcia do Szkoły Sług Ducha.