O nas

Szkoła Sług Ducha działa w Kościele Katolickim przy patronacie Krakowskiej Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) i ks. dr Petera Hockena.

Zespół szkoły tworzą dr Mariusz Orczykowski OFMConv (sprawuje funkcję dyrektora), Seweryn Osowski, Sylwia Sadlik, Katarzyna Filipiak oraz Marek Filipiak.


Poprzez Szkołę Sług Ducha chcemy odpowiedzieć na wzrastającą potrzebę formacji chrześcijańskiej opartej na odnawiającym działaniu Ducha Świętego. Istotnymi elementami szkoły są: jedność chrześcijan w której doceniamy bogactwo tradycji Kościoła Katolickiego i innych kościołów chrześcijańskich we wzajemnej wymianie darów oraz zrozumienie roli Izraela w Bożym planie zbawienia w czasie gdy Całe Ciało przygotowuje się na przyjście Pana w chwale.


Naszym celem jest praca na rzecz Odnowy Kościoła we współpracy z wspólnotami chrześcijańskimi i budowa szerokiej platformy łączącej różne środowiska.