Nauczyciele

o. dr Mariusz Orczykowski

o. Mariusz Orczykowski Współzałożyciel, dyrektor i nauczyciel w Szkole Sług Ducha. Franciszkanin, duszpasterz, doktor teologii, asystent kościelny wspólnoty Głos na Pustyni. Wykładowca teologii dogmatycznej WSD Franciszkanów w Krakowie, członek „Gathering in the Holy Spirit” – konferencji liderów wspólnot charyzmatycznych Kościoła katolickiego i liderów nowych Kościołów (non-denominational), zaangażowany w inicjatywę „W kierunku Soboru Jerozolimskiego II” (TJCII.pl), promującą dialog między wierzącym z narodów – chrześcijanami, a wierzącymi z Izraela – Żydami mesjanistycznymi”.

Przedmiot: Jezus Chrystus i Kościół

+ ks. dr Peter Hocken Teolog i historyk Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej i ruchu zielonoświątkowego. Światowej renomy nauczyciel i wykładowca. Od 1971 roku był aktywnym członkiem odnowy charyzmatycznej. W latach 1976-1996 wyjechał z Anglii, aby dołączyć do wspólnoty Mother of God, Washington DC. W 1984 roku otrzymał tytuł doktora Uniwersytetu w Birmingham za swoje badania nad historią odnowy charyzmatycznej (Streams of Renewal, 1986). W latach 1988-97 był sekretarzem wykonawczym Society for Pentecostal Studies. Po powrocie do Anglii (1997-2001) został kapelanem Biskupa Nothampton. Ks. dr Peter Hocken był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej oraz komitetu wykonawczego Toward Jerusalem Council II (TJCII). W czerwcu 2017 r. odszedł do Pana.

Przedmiot: Odnowa Kościoła

photo

Remi Høidahl Pełny charyzmy nauczyciel biblijny. Przez kilkanaście lat służył jako kapelan studentów Livets Ord Theological Seminar w Uppsali. Obecnie pastor chrześcijańskiej wspólnoty “Słowo wiary” w Norwegii. Wrażliwy na prowadzenie Ducha Świętego, w przystępny sposób dzieli się głębokim objawieniem Słowa. Praktycznie tłumaczy, jak stosować zasady biblijne w codziennym życiu z Bogiem.

Przedmiot: Duch Święty i Dary Ducha Świętego

s. Mary Paul Friemel

s. Mary Paul Friemel W 1997 roku została konsekrowana jako Siostra. Wcześniej przeżyła głębokie doświadczenie z Duchem Świętym i od tego momentu wiedziała, że Pan wzywa ją do służby uzdrawiania. W latach 1994 – 2010, należała do grupy szkolnych Sióstr Franciszkanek, była zaangażowana w pracę z młodzieżą. To właśnie w 2003 Pan ponownie zaczął podsycać jej pragnienie, by zająć się służbą uzdrawiania. Po siedmiu latach zrobiła krok do przodu (w 2010 roku). Był to krok wiary z Panem, który oznaczał pozostawienie jej wspólnoty i realizowanie nowego powołania. W grudniu 2011, odnowiła swoje śluby przed Kardynałem Schoenbornem, Arcybiskupem Wiednia i poddała swoje życie Bogu w służbie komunii, uzdrowienia i pojednania w Ciele Chrystusa. Blisko współpracuje z ks. dr Peterem Hockenem. Przez ostatnie lata Pan otwierał przed nią wiele miejsc posługi w Austrii, Anglii, Słowacji i Polsce. Miała także okazję nauczać o duchowości komunii, uzdrowieniu i pojednaniu, w szczególności Izraela z Kościołem.

Przedmiot: Uzdrowienie i Teologia Ciała

Michał Nikodem zdjęcie UNIPICS.PL

Michał Nikodem Mąż Agnieszki, tata Grzesia, Basi i Emilki; dziennikarz telewizji informacyjnej; Od 1997 r. – po mocnym doświadczeniu osobistego nawrócenia na Kursie “Filip” – współtworzy z przyjaciółmi, rodziną i znajomymi Wspólnotę “Chefsiba”. Od maja 2016 r. służy jako lider Wspólnoty; absolwent Szkoły Biblijnej Ulfa Ekmana “LOBC” w Uppsali; pasjonat komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych; Jedno z życiowych mott? “Życie jest za krótkie, żeby nosić nudne buty”. oraz ‪#‎KWWS‬ czyli KrakówWarszawaWspólnaSprawa.

Przedmiot: Przygotowanie do służby

Karol Sobczyk

Karol Sobczyk Mąż Małgorzaty i szczęśliwy ojciec Daniela i Zuzi. Prezes Chrześcijańskiej Fundacji Głos na Pustyni, w ramach której podejmuje szereg działań na rzecz jedności, wzrostu i odnowy Kościoła. Jest członkiem Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, gdzie ściśle współpracuje z bp. Grzegorzem Rysiem. Wraz z żoną prowadzi Wspólnotę Głos na Pustyni, jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się wspólnot w Archidiecezji Krakowskiej. Jej członkowie od kilku lat ewangelizują i posługują modlitwą w całej Polsce. 

Przedmiot: Łaska i usprawiedliwienie

Katarzyna Płuciennik

Katarzyna Płuciennik Była jednym z liderów w Centrum Chrześcijańskim Miecz Ducha. Przez wiele lat nauczała w tamtejszej szkole biblijnej, m.in. na temat modlitwy i Ducha Świętego. Zaangażowana w służbę modlitwy – prowadzenie spotkań modlitewnych i wstawienniczych. Ukończyła 2-letnią szkołę biblijną Livets Ord oraz Livets Ord Theological Seminary w Uppsali, w Szwecji. Była odpowiedzialna za pracę ewangelizacyjną i socjalną w Kościele Livets Ord oraz przez 4 lata pracowała w departamencie misji. Ma w sercu narody, misje, ewangelizacje oraz jedność Ciała Chrystusa.

Przedmiot: Modlitwa

Michał Jeleń

Michał Jeleń Szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Od czasów liceum zaangażowany w Ruchu Światło-Życie. W 2001 roku przeżył głębokie spotkanie z Bogiem Ojcem, które odmieniło jego wiarę i spojrzenie na Boga. Na bazie tego doświadczenia w 2002 roku wraz z przyjacielem założył i od tego czasu prowadzi Wspólnota Ewangelizacyjna ABBA w Warszawie. W 2011 roku razem z rodziną przeprowadził się na rok do Szwecji, gdzie z żoną ukończył Szkołę Biblijną Livets Ord w Uppsali. Był liderem zespołu misyjnego na Syberii. Absolwent Szkoły Liderów Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Przedmiot: Przygotowanie do służby.

Łukasz Nauman

Łukasz Nauman Zakochany w żonie Izie i dumny z trójki dzieci. Bloger, tłumacz, muzykujący ewangelista. Absolwent dziennikarstwa. Współzałożyciel wspólnoty „Abba”, gdzie prowadził uwielbienie. Był członkiem zespołu ewangelizacyjnego „Zjednoczenie”. Przez 8 lat współtworzył Chrześcijańską Szkołę Samuel jako nauczyciel (komunikacja, godzina biblijna) i kierownik ds. Public Relations w stowarzyszeniu promującym edukację chrześcijańską. Prowadził kursy ewangelizacyjne m.in. dla młodzieży, więźniów i dzieci z autyzmem. W 2013 roku ukończył założoną przez Ulfa Ekmana szkołę biblijną w Uppsali, gdzie obecnie mieszka. Kocha wraz z żoną tworzyć muzykę, autor bloga „Co wypełnia Lukę?”.

Przedmiot: Ewangelizacja

Jeff Eggers Przez wiele lat służył w bazie Misyjnej Międzynarodowego Domu Modlitwy IHOP w Kansas City wyposażając innych do służby proroczej. Autor książki “Prophetic like Jesus”. Jeff Eggers poznał Pana w czasie przebudzenia które dotknęło ruch hipisowski w latach 70 tych w USA – tzw. Jesus Movement. O tego czasu służy Bogu, w tym wiele lat posługując jako pastor. Jest cenionym na całym świecie mówcą, szczególne miejsce w jego sercu zajmuje Polska.

Przedmiot: Warsztaty posługi proroczej

Sylwia Sadlik Przez kilka lat związana z krakowską wspólnotą Janki. Należała do bliskich współpracowników ks. Petera Hockena. Pragnie widzieć Kościół przemieniony mocą Ducha Świętego, który oczekuje na przyjście Jezusa. Zaangażowana w inicjatywę TJCII (W Kierunku Soboru Jerozolimskiego II).

Przedmiot: Charakter

Jacek Weigl Wizjoner, mentor, doradca, działacz społeczny, mówca specjalizujący się w tematach przywództwa, finansów, edukacji i małżeństwa. Lider Apostolskiego Ruchu Wiary (ARW), przez ponad 18 lat prowadził wspólnotę „Chefsiba” na warszawskim Ursynowie. Wraz z zespołem od 2015 r. prowadzi Kursy Biblijne w Warszawie i od 2017 r. w Gliwicach, aby wyposażać członków wspólnot w głębsze zrozumienie słowa Bożego. Współpracuje z biskupami, prezbiterami, duchowymi oraz liderami świeckimi

Przedmiot: Finanse

dr Mark Kinzer Rabbi Mark jest Duchowym Liderem Kongregacji Zera Avraham, wspólnoty Żydów Mesjańskich z Ann Arbor, w stanie Michigan oraz emerytowanym prezydentem Mesjańskiego Instytutu Teologicznego. Tytuł doktora otrzymał na Uniwersytecie Michigan w 1995 za badania nad Judaizmem z czasów Drugiej Świątyni, jest autorem książek: „W poszukiwaniu własnej tajemnicy: Nostra Aetate, Naród Żydowski i tożsamość Kościoła” (2015), „Mesjasz Izraela i lud Boży (2011)” oraz „Post-misyjny judaizm mesjanistyczny: przedefiniowanie chrześcijańskich relacji z Narodem Żydowskim” (2005). Rabbi Kinzer jest założycielem Grupy ds dialogu między Katolikami a Żydami Mesjańskimi oraz współprzewodniczącym Helsińskiej Grupy Konsultacyjnej ds. Żydowskiej Ciągłości w Ciele Mesjasza.

Przedmiot: Izrael

Pavol_Strezo-foto

Pavol Strežo Jeden z liderów wspólnoty Nowa Ewangelizacja na Słowacji (Dolny Kubin). Posługuje w wielu krajach, przekazując objawienie o sercu Boga Ojca. Członek europejskiego komitetu wykonawczego inicjatywy TJCII (W Kierunku Soboru Jerozolimskiego II).

Przedmiot: Powtórne Przyjście

Andrzej Lewek Od ponad dwudziestu lat zaangażowany w środowiskach nowej ewangelizacji. Jest koordynatorem Międzynarodowego Ruchu Mężczyzn św. Józefa w Polsce i w Krakowie. Wraz z bp Grzegorzem Rysiem współtworzy Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej. Prywatnie mąż Basi i ojciec czwórki dzieci: Kasi, Jasia, Marysi i Barnaby (już u Ojca w niebie).

Przedmiot: Charakter

bp Grzegorz

Bp Grzegorz Ryś Przez kilka lat był dyrektorem Archiwum Metropolitalnego na Wawelu, a przez ostatnie 4 lata przed nominacją na biskupa był Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie i Przewodniczącym Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce. Wykłada na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II, gdzie jest kierownikiem Katedry Historii Kościoła w Średniowieczu. Od szeregu lat związany jest z neokatechumenatem. Szczególnie ceni sobie obecność małych wspólnot w Kościele, w których jest możliwość głębokiego przeżywania wiary, a człowiek nie jest anonimowy. Jako biskup podkreśla, że w wierze najważniejsze jest osobiste spotkanie z żywym Bogiem. Zaangażowany w dialog ekumeniczny i międzyreligijny. Przewodniczy Zespołowi ds. Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.Foto made by Beata Wojciechowska-Jasion.

Przedmiot: Kościół

grabowscy_225x300

Magdalena i Wiesław Grabowscy Małżeństwo z ponad 35 letnim stażem. Mają 3 dorosłych synów i dziadkowie 6 wnucząt. Od początku lat 80-tych są zaangażowani w działania ewangelizacyjne w ramach Międzywyznaniowego Chrześcijańskiego Ruchu Mt28. Od 1993 roku prowadzą Służbę Rodzinie we współpracy z FamilyLife Ministry. Są wykładowcami na rekolekcjach i konferencjach dla małżeństw i rodziców, na których prezentują model rodziny w oparciu o zasady Pisma Świętego. Są współautorami podręcznika do przygotowania do życia w rodzinie p.t. “Zanim wybierzesz”. Ich pasją jest praktyczne studiowanie Pisma Św. Magda prowadzi programy rekolekcyjne dla kobiet, a Wiesław dla mężczyzn. Magda jest także autorką książek: “Kobieta warta królestwa”, “Klucze do pokoju”, “Wielka wędrówka” i “Cudowna przemiana”.

Przedmiot: Rodzina i budowanie relacji

Seweryn Osowski

Seweryn OsowskiWspółzałożyciel Szkoły Sług Ducha. Absolwent szkoły biblijnej prowadzonej przez kościół Słowo Życia w Uppsali. Przez trzy miesiące przebywał w Izraelu na programie Israel Total, ukończył kilka kursów na Livets Ord Theological Seminary m.in. na temat przywództwa. Przez wiele lat był zaangażowany w życie wspólnoty Góra Oliwna.

Przedmiot: Wiara oraz Głoszenie i Nauczanie